Fasádní omítka – tloušťka

Jak silná má být tloušťka fasádní omítky?

Fasáda chrání konstrukci domu před vnějšími vlivy, ale aby fungovala přesně tak, jak má, je třeba ji chránit kvalitní omítkou. Těch je na českém trhu velmi široký výběr, ale víte, jak silnou vrstvu byste měli aplikovat? Tloušťka omítky je velmi důležitá, protože příliš tenká omítka by nemusela plnit všechny deklarované parametry. Naopak, příliš silná vrstva omítky by jednak zbytečně zatěžovala nosné stěny a také by byla neefektivní z hlediska pořizovacích nákladů.

Fasáda není jen jedna vrstva

Každá fasáda se skládá z několika vrstev. Obvykle jde o podkladovou vrstvu, lehčenou jádrovou omítku, penetraci a nakonec tenkovrstvou pastovitou probarvenou omítku. Každá z nich má jiné rozměry. Místo jádrové omítky se také může tenkovrstvá omítka aplikovat přímo na kontaktní zateplovací systém. Pokud ale budeme uvažovat o výše zmíněné klasické skladbě, rozměry se mohou pohybovat v následujících rozmezích.

 

Podkladová vrstva, což může být například cementový špric nebo přípravky označované jako kontaktní můstek, se nanáší v tloušťce několika milimetrů. Na ní, ale někdy i přímo na zdivo, se aplikuje jádrová lehčená omítka. Její tloušťka se pohybuje od 10 do 30 cm a na ni pak přijde penetrace, jejíž tloušťka je minimální až zanedbatelná.

Poslední vrstvou je finální fasádní omítka v minerální nebo pastovité formě. U této vrstvy se tloušťka pohybuje podle typu výrobku v rozmezí několika milimetrů, protože se doporučuje nanášet ji na ve vrstvě na velikost jednotlivého zrna. Může to být od 1 do 5 mm.

Speciální omítky

Některé omítky mají doporučenou tloušťku trochu odlišnou. Například jako jádrová omítka se někdy používá pro zateplení budovy omítka tepelně-izolační, u níž se tloušťka pohybuje od cca 4 cm výše. Na sokly, pilíře, sloupy a další mechanicky ohrožené části fasády lze také použít marmolit, neboli mozaikovou fasádní omítku. Ta se nanáší rovněž na tloušťku zrna, nejčastěji od 1 do 4 mm.

Uvedené tloušťky jednotlivých vrstev jsou orientační. Vždy se řiďte pokyny konkrétního výrobce jednotlivé omítky či podkladu a nesnažte se ušetřit tenčí vrstvou. Nemuselo by se vám to vyplatit.


Fasádní omítka – tloušťka Fasádna omietka – hrúbka