Fasádní jádrová omítka

Co je to jádrová fasádní omítka?

Ochranný plášť fasády domu se skládá z více vrstev a jádrová omítka tvoří jeho vrstvu základní. Teprve na ni se aplikuje finální tenkovrstvá omítka a případně i fasádní barva. Jejím hlavním smyslem je dokonalé vyrovnání povrchu stěny před nanášením finální tenkovrstvé omítky.

Složení jádrové omítky

Jádrová omítka je vlastně suchá maltová směs, kterou rozmícháme s doporučeným množstvím vody. Dříve si je každý zedník dělal sám z cementu, vápna, písku a vody, ale moderní stavební normy si vyžádaly průmyslovou přípravu omítkové směsi s přesnými poměry jednotlivých surovin. Za kvalitu omítky tak ručí výrobce. Úspornou variantou je suchá směs bez písku, který si stavebník koupí zvlášť do směsi přidá spolu s vodou.

 

Jak se jádrová omítka nanáší

Podklad pro nanášení jádrové musí být řádně připravený, tzn., že musí být suchý, stabilní, očištěný od prachu, nečistot, solí a při rekonstrukcích také od zbytků starších nátěrů. Pro bezproblémové nanášení jádrové omítky by měl být rovněž dostatečně drsný a také rovnoměrně nasákavý. Nesmí odpuzovat vodu a nesmí být ani zmrzlý, protože by tak omítka špatně držela. Je-li podklad minerální, je vhodné na něj nejprve nanést tzv. kontaktní můstek pro zpevnění starých i nových povrchů, třeba cementový špric, nebo nějaký speciální přípravek.

Nejčastěji se doporučuje tloušťka jedné vrstvy v exteriéru 10 až 25 mm a velikost jednotlivých zrn je 1, 2 či 4 mm. Spotřeba jádrové omítky se pohybuje kolem 17 kg suché směsi na jeden metr čtvereční omítky s tloušťkou 10 mm.  V případě, že se kupuje směs bez písku, je průměrná spotřeba 3 až 4 kg na metr čtvereční desetimilimetrové jádrové omítky.

Je vhodné použít omítací profily, které mohou být kovové nebo plastové. Omítková směs se míchá buď ručním elektrickým míchadlem, nebo míchačkou. Jádrová omítka se nahazuje zednickou lžící a stáhne latí do rovna. Aplikovat lze samozřejmě i strojově, ale je nutné vybrat vhodný typ. Zda je omítková směs vhodná pro ruční nebo strojové nanášení uvádí výrobce na obalu, stejně jako, zda je taková jádrová omítka vhodná do exteriéru.  Dokončenou omítku je nutné nechat dostatečně vyzrát.


Fasádní jádrová omítka Fasádna jadrová omietka