Fasádní omítka skladba

Z čeho se skládá fasádní omítka?

Skladba fasádní omítky se odvíjí od materiálu použitého na stěny. Jiná bude u zdiva, jiná u betonu, jiná u dřevěné konstrukce stěn. Skladbu podmiňuje také, jaké parametry má mít výsledná fasáda, zda je nutné stěny pod omítkou zateplit, jakou barvu jste si vybrali pro fasádní omítku. Výběr nepodceňujte, protože je správně zvolená a také správně nanesená fasádní omítka dům skutečně ochrání.

Nejdůležitější vlastnosti fasádní omítky

Nezapomeňte, že fasádní omítka by měla sloužit velmi dlouhou dobu. Proto by měla odolávat nejen teplotním výkyvům, ale také srážkám, měla by být mrazuvzdorná, paropropustná, měla by odolávat v maximální možné míře mechanickému poškození i případnému šíření požáru.

Nejčastější skladba je: podkladová vrstva, lehčená či klasická jádrová omítka, penetrace a pastovitá probarvená omítka. Poslední vrstva může být nahrazena také vnějším štukem fasádním nátěrem, případně může být fasádní barva aplikována přímo na jádrovou lehčenou omítku. Obdobně také někteří výrobci nepožadují podkladovou vrstvu, ale skladba začíná přímo lehčenou jednovrstvou jádrovou omítkou.

 

Nejsložitější je fasádní omítka složená z těchto vrstev: podklad, jádrová omítka, penetrace, vrchní omítka, stěrka, penetrace, pastovitá omítka, další penetrace a nakonec fasádní nátěr. Pokud si děláte fasádu svépomocí, je vhodnější vybrat si některou z jednodušších skladeb fasádní omítky.

Na co si dát pozor

Hodně stavebníků, hlavně těch, kteří fasádu realizují svépomocí, se snaží při realizaci ušetřit a doporučené materiály nahradit nějakou levnější alternativou. To se jim může značně nevyplatit, protože nedodržení doporučeného postupu i materiálu může vést ke zkrácení životnosti fasády a tím i snížení ochrany celé konstrukce domu.


Fasádní omítka skladba Fasádna omietka skladba