Fasádní omítka na zdivo

Jak vybrat fasádní omítku na zděný dům

Moderní zdící systémy nabízejí obrovské množství variant, jak si postavit zděný dům. Můžete si vybrat – od klasických pálených cihel přes nejrůznější betonové tvarovky až po zdivo z lehčeného betonu s keramickým kamenivem. Zdivo se vyrábí v různých tloušťkách a tvarech. Výrobce obvykle doporučuje i vhodné zateplení, je-li zapotřebí, a také fasádní materiály.

Taková doporučení nejčastěji najdete na webových stránkách daného výrobce, případně v jeho firemních prodejnách či dalších obchodech se stavebninami. Pokud tam takové doporučení nenajdete, poraďte se u dodavatele stavebních hmot. Zbytečně neexperimentujte. Výrobce zdiva ví, proč vám doporučuje konkrétní fasádní omítku.

Nejběžnější konstrukce fasádního systému

Základem je podkladní vrstva, tzv. špric, pak lehčená vápenocementová jádrová omítka, penetrační nátěr a nakonec pastovitá probarvená fasádní omítka. Můžete samozřejmě použít i klasickou minerální omítku a pak ji případně upravit fasádním nátěrem.

 

Pro rekonstrukci potřebujete jiné omítky

Tradiční materiály bychom ale neměli zavrhovat. To platí hlavně o rekonstrukcích starších domů, případně i venkovských chalup. U starších objektů je třeba respektovat jejich charakter a barevně ani materiálově příliš neexperimentovat. U památkově chráněných objektů je možné, že se budete muset obejít bez cementu a použít čistě vápenné omítky.

Častým problémem starých domů je také vlhkost zdiva. V takovém případě se doporučuje aplikovat na fasádu vhodné sanační omítky, které mají schopnost odvézt vlhkost ze zdiva do vnějšího prostředí díky své pórovitosti a paroprostupnosti. Fasáda a zdivo je tak chráněno nejen před vlhkostí, ale také před pronikáním plísní či hub.

Správně vybraná omítky zvýší ochranu zdiva a tím i životnost celého domu.


Fasádní omítka na zdivo Fasádna omietka na murivo